ZP.34111-9/10                                                               Będzin, dnia 09.08.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Remont kapitalny witaczy”

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113 poz.759) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Czy Bateria słoneczna monokrystaliczna może mieć wymiar 1580x810x40, a nie jak Państwo napisali w przetargu 1580x810x50mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia w ofercie, a następnie zastosowanie podczas realizacji zadania innych materiałów i urządzeń pod warunkiem jednak zapewnienia parametrów nie gorszych niż wskazanych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

                                                                   WICEPREZYDENT MIASTA
                                                                  mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:09.08.2010 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:09.08.2010 12:55