Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2 miesięcy)

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960, z późniejszymi zmianami).

Wymagane Dokumenty

 • Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności właściciela lub najemcy lokalu zgłaszającego dane.
 • Dokumenty do wglądu:
  dowód osobisty (w przypadku braku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości).

Opłaty

 • Nie pobiera się.

Termin Załatwienia Sprawy

 • Od ręki.

Miejsce Załatwienia Sprawy

 • Referat Ewidencji Ludności - pokój nr 21 (parter)

Tryb Odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Informacje Dodatkowe

 • Zameldowania w imieniu osoby obowiązanej do zameldowania może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny, lub każda inna osoba przedstawiając nie budzące wątpliwości dokumenty.
 •  Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nie przekraczający 2 miesięcy.

Formularze:

 • wniosek zameldowanie na pobyt czasowy (do 2 miesięcy)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2 miesięcy)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.09.2003 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jadwiga Hepner
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2011 11:46