ZP. 34111-8/10                                                                           Będzin,  dnia 19.08.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

NOVUM INVEST A.Budzisz S.Kwityński Spółka Jawna, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

611 455,64 

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„Boszko -Kozubski” Sp. z o.o. Sp. K.,

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9,

 41-300 Dąbrowa Górnicza

784 711,10 zł

3

Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” s.c.
Ryszard Jeziorowski, Łukasz Jeziorowski,

 ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź

802 315,15zł

4

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GIOSBUDER” Remigiusz Cios,

ul. Kordonowa 30a, 41-209 Sosnowiec

Partner: Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Władysław Wiktorowicz, ul. Limanowskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „CENTRUM-KRAK” Jarosław Goraj, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków

945 873,12 zł

5

Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior,

ul .Wyzwolenia 23, 42-624 Ossy- Tąpkowice

739 196,10 zł

 

6

Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe „Interpromex” Sp. z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

730 071,77 zł

 

7

PPUH BONUS Sp. z o.o., ul. Stawowa 8,

41-400 Mysłowice

664 395,76 zł

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

664 287,24 zł

 

8

Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś,  Plac Niepodległości 1, 42-700 Lubliniec

697 328,65 zł

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

709 439,76 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

NOVUM INVEST A.Budzisz , S.Kwityński Spółka Jawna

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Jedna oferta  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 26.08.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.08.2010 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.08.2010 12:10