ZP. 34111-5/10                                                                           Będzin,  dnia 20.08.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Trasa rowerowa nr 1 w Będzinie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza – wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum miasta Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul. Zawodzie) realizowana w ramach projektu subregionalnego " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

„WADROX” S.A. , ul.. Bór 180,

42-200 Częstochowa

887 645, 59 zł

2.

Zakład Remontowo-Budowlany JUNIOR Adam Janus, ul. Szarotek 4/2, 41-709 Ruda Śląska

805 126,30 zł

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
i Mostowego „ ENERGOPOL” S.A.,

ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice

1. 514 504,29 zł

4.

 Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL

Sp. z o.o., ul. Zagłębia Dąbrowskiego 15,

41-303 Dąbrowa Górnicza

Partner: INPROREM Sp.  z o.o., ul. Graniczna 12/214, 41-300 Dąbrowa Górnicza

570 617,45 zł

5.

DGS Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 41/11,

 41-219 Sosnowiec

963 938,02 zł

6.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „SKAWEX” mgr inż. Wiesław Skawiński

1 099 983,26 zł

7.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe

” INTERPROMEX” Sp. z o.o., ul. Paryska 11,

42-500 Będzin

974 950,39 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„WADROX” S.A., ul. Bór 180, 42-200 Częstochowa

Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.

6. Trzy oferty zostały odrzucone.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 25.08.2010r.

                                                                                          

                                                                                              

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.08.2010 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.08.2010 14:42