ZP. 34111-10/10                                                                         Będzin,  dnia 23.08.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Remont chodnika w ciągu ulicy Kruczkowskiego w Będzinie   w ramach zadania  ,,Remonty Kapitalne Dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior,

ul .Wyzwolenia 23, 42-624 Ossy- Tąpkowice

133 519,65 zł

2

Zakład Robót Drogowych Orfin Jan

u. Bytomska 80, 42-622 Orzech,

148 998,09 zł

3

Zakład Budowlano- Drogowy „WOGBUD”
ul. Długa 49, 32-310 Klucze , Kwaśniów Górny

155 402,04 zł

4

 PUH DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

132 788,80 zł

5

 Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe
„Interpromex” Sp. z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

141 108,80 zł

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta  nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 24.08.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:24.08.2010 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.08.2010 10:27