Spis aktów prawnych dotyczących spraw podatkowych i windykacji

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późniejszymi zmianami) – ustawa normuje:
  - zobowiązania podatkowa,
  - informacje podatkowe,
  - postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
  - tajemnicę skarbową.

 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późniejszymi zmianami) – ustawa normuje:
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek od środków transportowych,
  - podatek od posiadania psów,
  - opłatę targową,
  - opłatę administracyjną,
  - opłatę miejscową.

 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z późniejszymi zmianami)

 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 z późniejszymi zmianami)

 5. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 783)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2014 poz. 59)

 10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

 

Uchwały

w sprawie: (2007 r.)

 


 

Uchwały nieaktualne: (2006 r.)

 


 

Uchwały nieaktualne: (2005 r.)

 

 


 

Uchwały nieaktualne: (2004 r.)

 

 

 

 

 • zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin.
  Uchwała Nr LI/685/2002
 • zmiany uchwały Nr LI/685/2002 Rady Miejskiej w  Będzinie  z dnia 24 września 2002 roku  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin.
  Uchwała Nr LII/701/2002
 • wysokości  stawek,  zwolnień,  wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek w podatku od posiadania psów na terenie gminy Będzin obowiązujących od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/5/2002
 • wysokości stawek I zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/6/2002
 • wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/7/2002
 • wzorów formularzy: deklaracji na podatek leśny l podatek rolny obowiązujących na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/8/2002

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Spis aktów prawnych dotyczących spraw podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.09.2003 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.11.2017 10:35