ZP. 34121-21/10                                                                         Będzin,  dnia 07.09.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pole tekstowe:  Cena

1.

 Magdalena Gondek

ul. Piłsudskiego 21/17, 42-500 Będzin

Część I zamówienia:  2 100,00      

2.

Alicja Duda

ul. W. Pola 14 , 42-500 Będzin

Część II zamówienia:  2 100,00      

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

DLA CZĘSCI I:

numer oferty  1

nazwa (firma ):  Magdalena Gondek

ul. Piłsudskiego 21/17, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

 

DLA CZĘSCI II:

numer oferty  2

nazwa (firma ):

Alicja Duda

ul. W. Pola 14 , 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

                                                                                                                                                       

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 07.09.2010r.

                                                                                   PREZYDENT MIASTA

                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:07.09.2010 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:07.09.2010 14:38