ZP. 34121-22/10                                                                               Będzin, dnia 14.09.2010r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:            Gmina Będzin  reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) z 7 egzaminami”  dla uczestników projektu „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.09.2010 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.09.2010 15:00