ZP. 34121-19/10                                                                           Będzin, dnia 21.09.2010r.

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) z 7 egzaminami”  dla uczestników projektu „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.09.2010 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.09.2010 13:33