ZARZĄDZENIE  Nr 0151 / 367/ 2003
PREZYDENTA   MIASTA  BĘDZINA
z dnia 22  sierpnia   2003 roku

 

w sprawie:   informacji   o   przebiegu   wykonania  budżetu  gminy miejskiej Będzin za I półrocze 2003 rok.

           Na podstawie  art. 30  ust. 2   pkt  4   ustawy  z  dnia 8  marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie budżetu miasta na 2003 rok -

PREZYDENT  MIASTA
zarządza :

§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku stanowiącą Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 31 sierpnia 2003 roku.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za I półrocze 2003r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.09.2003 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:23.09.2003 08:31