ZP. 34101-11/10                                                                         Będzin,  dnia  28.09.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Cykl publikacji prasowych w prasie o zasięgu regionalnym dotyczących projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Śląsk, 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A

4 282,20 zł

2.

AGORA S.A. Warszawa ul.Czerska8/10, o/Katowice, 40-061 Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1

25 620,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ ODRZUCONO ORAZ UZASADNIENIE ODRZUCENIA

Oferta nr 1

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Śląsk, 41-203 Sosnowiec,
ul. Baczyńskiego 25 A

Wykonawca nie spełnił warunków postawionych przez Zamawiającego dotyczących zasięgu publikacji prasowych. Zamawiający wymagał 5 publikacji prasowych w prasie o zasięgu regionalnym dla województwa śląskiego w wydaniu piątkowym, Wykonawca zaproponował publikację w POLSCE DZIENNIKU ZACHODNIM – tygodnik powiatowy Będzin.

5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

PREZYDENT MIASTA

        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:29.09.2010 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:29.09.2010 08:38