ZP. 34111-12/10                                                                         Będzin,  dnia 01.10.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Siemońskiej w Będzinie   w ramach zadania  ,,Remonty Kapitalne Dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
DROGOPOL-ZW Spółka z o.o.,

ul. Siemianowicka 52 d, 40-301 Katowice

188 922,75 zł

2.

Zakład Robót Drogowych Orfin Jan,

ul. Bytomska 80, 42-622 Orzech

264 149,43 zł

3.

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL

Sp. z o.o., Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15,

 41-303 Dąbrowa Górnicza

245 903,45 zł

4.

P.T.H.U. „INTERPROMEX” Sp. z o.o.,

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

191 842,55 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
DROGOPOL-ZW Spółka z o.o.,

ul. Siemianowicka 52 d, 40-301 Katowice

Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Jedna oferta  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 06.10.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:01.10.2010 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:01.10.2010 12:37