ZP. 34121-24/10                                                                            Będzin,  dnia 01.10.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Nadzór archeologiczny nad zadaniem:  „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie” w ramach projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

Oddział Katowicki

Pl. Jana III Sobieskiego  2

41-902 Bytom

12 500,00      

2.

ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak

Os. B. Śmiałego 23/63, 60-682 Poznań

52 000,00 

3.

Mikołaj Ostrowski,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/181

31-234 Kraków

7 000,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Mikołaj Ostrowski,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/181

31-234 Kraków

Najkorzystniejsza oferta.      

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 01.10.2010r.

                                                                              PREZYDENT MIASTA

                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:04.10.2010 07:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:04.10.2010 07:44