ZP.34101-13/10                                                                                Będzin, dnia 05.10.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Utworzenie podstrony internetowej zawierającej opis projektu subregionalnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

LP.

WYKONAWCA

CENA

1.

CyberVision Software Robert Laskowski

43-316 Bielsko Biała, Doliny Miętusiej 26/21

29 520,00 zł

2.

NET P.C. Maciej Czapluk

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48

20 776,60 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

NET P.C. Maciej Czapluk

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48

Najkorzystniejsza oferta.

                                              PREZYDENT MIASTA

                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:05.10.2010 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.10.2010 12:56