ZP.34121-23/10                                                                              Będzin,  dnia 06.10.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: ”Udzielenie kredytu w wysokości 10.643.874,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie miasta Będzina w 2010r.”


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:07.10.2010 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:07.10.2010 11:14