ZP.34101-14/10                                                                                Będzin, dnia 07.10.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Cykl publikacji prasowych w prasie o zasięgu regionalnym dotyczących projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

Cena

1.

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Śląsk
ul. Baczyńskiego 25A

41-203 Sosnowiec

14 054, 40 zł

        2.

 

INVENTIVE MEDIA
ul. Królów Polskich 9b lok.8.
02-496 Warszawa

1.Dziennik Zachodni (Polskapresse) wydanie lokalne 5 edycji 28 548,00 zł netto; tj. 34 828,56 zł brutto

2.Gazeta Wyborcza (Agora) wydanie katowicko-bielskie 5 edycji : 20 493,00 zł netto; tj. 25 001,46 zł brutto

3.Puls Biznesu ( Bonnier Business Polska) wydanie ogólnopolskie 5 edycji:  52 925,00 zł netto; tj. 64 568,50 zł brutto

4.Dziennik Gazeta Prawna (Infor) wydanie lokalne 5 edycji; 23 256,00 zł netto; tj. 28 372,32 zł brutto

       3.

INFOR Biznes Sp. z o.o. Biuro Reklamy
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

Oferta wpłynęła po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert tj. dnia 06.10.2010r. o godz. 12.40.

Oferta nie została otwarta, pozostaje bez rozpatrzenia.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Śląsk
 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

 Najniższa cena.

                                                                               

                                                                                                                 PREZYDENT MIASTA

                                                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:08.10.2010 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:08.10.2010 10:09