ZP.34101-15/10                                                                                Będzin, dnia 12.10.2010r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Na podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I.ORGANIZATOR PRZETARGU zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Będzin reprezentowana przez

                                               Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

Adres do korespondencji: 
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 pok.117

tel./ fax. 267-91-34  

wim@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - usługa :

Wykonanie sondażowych badań archeologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji
z badań wyprzedzających realizację zadania pn. „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie” - projekt subregionalny „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach

Załącznik nr 5 można otworzyć tutaj

http://www.przetargi.um.bedzin.pl/index.php?pid=./Mury/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:12.10.2010 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:12.10.2010 14:29