ZP. 34101-15/10                                                                         Będzin, dnia 15.10.2010r.

     PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie sondażowych badań archeologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań wyprzedzających realizację zdania pn. „ Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie”- projekt subregionalny „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

                                   

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Mikołaj Ostrowski, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej16/181, 31-234 Kraków

5 000,00 zł

 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Mikołaj Ostrowski, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/181, 31-234 Kraków

Najkorzystniejsza oferta.

                                                                                                                                                       

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.10.2010 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.10.2010 14:02