ZP. 34111-15/10                                                                              Będzin, dnia  25.10.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Chmielewskiego”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Władysław Wiktorowicz
ul. Limanowskiego  8
41-300 Dąbrowa Górnicza

150 679,66 zł

Po dokonaniu poprawy omyłki

rachunkowej: 165 709,66 zł

2.

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Szwenk
ul. Piekarska 98/2, 41-902 Bytom

243  601,28 zł

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice

173  962,53 zł

4.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe ”INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

167  372,20 zł4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Władysław Wiktorowicz, ul. Limanowskiego  8,

41-300 Dąbrowa Górnicza

Najkorzystniejsza oferta.      

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  25.10.2010r.


                                                                PREZYDENT MIASTA
                                                                 mgr RADOSŁAW BARAN
                                                                            

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:25.10.2010 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:25.10.2010 12:29