ZP.34101-16/10                                                                Będzin, dnia 10.11.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Utworzenie podstrony internetowej zawierającej opis projektu subregionalnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

LP.

WYKONAWCA

CENA

1.

Agencja Projektowo-Usługowo- Reklamowa „2 Strefa” Albert Kowalewski, ul. Jarzębinowa 24/6,  15-793 Białystok

18 300,00 zł

2.

INTERMEDIUM Zbigniew Krawczyk

ul .Wesoła 47/49, 25-363 Kielce

51 240,00 zł

3.

TEJWA Sp. z o.o.
ul. Norweska 25 d, 54-404 Wrocław

25 000,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Agencja Projektowo-Usługowo- Reklamowa „2 Strefa” Albert Kowalewski
ul. Jarzębinowa 24/6,  15-793 Białystok

Najkorzystniejsza oferta.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.11.2010 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.11.2010 12:41