ZP.34101-19/10                                                         Będzin, dnia 16.11.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zakup szafy aktowej metalowej do Biura Projektu  „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

LP.

WYKONAWCA

CENA

1.

Dach – System – Biuro
41-250 Czeladź, ul. Słowiańska 66

1 354,20 zł

2.

KJK MEBLE Sp. z o.o.

40-384 Katowice ul. Bp. Bednorza 2a-6

1 195,60 zł

3.

HASTE FH-U HAJN
70-700 Szczecin ul. Rymarska  148 D

1 482,30 zł

4.

KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o.

01-246 Warszawa ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2

1 769,00 zł

5.

PPUH Import Eksport „POL-MEBLE” Jolanta Bykowska
16-010 Wasilków ul. Jurowiecka 39 


1 520,42 zł

6.

MIRAND Sp. z o.o.

40-467 Katowice ul. Adama 1


1 116,30 zł

4.Orzucono ofertę nr 3,5,6. Wykonawcy zaproponowali dostawę na warunkach innych niż określone w zapytaniu ofertowym.

5.NAZWA I ADRES WYKONAWCY,  KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

KJK MEBLE Sp. z o.o.   40-384 Katowice ul. Bp. Bednorza 2a-6

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:16.11.2010 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:16.11.2010 12:49