Przerwa w obradach - sesja zostanie wznowiona 8.12.2010 r. o godz. 12.00  

   Będzin, dnia 26 listopada 2010 r.

BRM.0052/I/10

Szanowny Pan Radny                        
Szanowana Pani Radna                     

             

              Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 1 grudnia 2010 roku (środa) na godzinę 11.00 I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Będzina VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów do Rady Miejskiej.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Radnym Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Miejskiej.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  8. Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina poprzedniej kadencji

Waldemar Szydło

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.12.2010 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.04.2011 08:04