Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Leszek Dudek
 2. Bogumiła Dudyńska
 3. Krzysztof Dudziński
 4. Jadwiga Gubała
 5. Janusz Herpel
 6. Małgorzata Kiewlicz
 7. Krzysztof Kozieł
 8. Marcin Lazar
 9. Bożena Łapaj
 10. Katarzyna Maciejewska
 11. Michał Makowski – Przewodniczący Komisji
 12. Janusz Pańczyk
 13. Marian Pietrzyk
 14. Grażyna Staroń
 15. Wiesław Wacławik

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.12.2010 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2014 12:01