Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Krzysztof Dudziński – Przewodniczący Komisji
 2. Szczepan Gryma
 3. Małgorzata Kiewlicz
 4. Bożena Łapaj
 5. Janusz Pańczyk
 6. Artur Rosiński
 7. Wiesław Wacławik
 8. Marek Wieczorek

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • kontrola działań prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych miasta pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • wyrażenie opinii w sprawach określonych ustawą o samorządzie gminnym bądź przedłożonych komisji przez organy miasta,
 • występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia prezydentowi absolutorium,
 • badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych praz inne komisje rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Katowicach i przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.12.2010 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2014 12:00