ZP. 34111-20/10                                                          Będzin, dnia 13.12.2010r.

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicy Ksawera – Koszelew  - odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2  2004/PL/16/C/PE/001-08

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pliku o rozszerzeniu xls i nazwie Przedmiary robot_08 modyfikujemy kolumnę nr 2 w:

·      pozycji 67 Kod otrzymuje brzmienie: KS.Dr.08.54

·      pozycji 68 Kod otrzymuje brzmienie: KS.Dr.08.55

·      pozycji 69 Kod otrzymuje brzmienie: KS.Dr.08.56

·      pozycji 70 Kod otrzymuje brzmienie: KS.Dr.08.57

·      pozycji 71 Kod otrzymuje brzmienie: KS.Dr.08.58

Ponadto w związku z rozbieżnością przedmiaru robót w wersji  pliku PDF, a wersją pliku xls Zamawiający zamieszcza aktualną wersję pliku pdf w załączeniu.

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.12.2010 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.12.2010 08:28