Zamieszczono dnia 21.12.2010r.

ZP.34121-27/10                                                                              

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Nadzór nad robotami w Będzinie-Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew realizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie) Zamówienie nr 2004/PL/16/C/PE/001-04 A

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.12.2010 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.12.2010 12:35