ZP.34121-29/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

WYRAŻONEJ  W ZŁOTYCH   RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY

193 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:       Gmina Będzin reprezentowana przez

        Prezydenta Miasta Będzina

        42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

        NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

Adres do korespondencji :

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel./ fax. 32  267 91 34  

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – usługa pn.:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w budynku dworca PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej  3.TREŚĆ DOKUMENTU ZAMIESZCZONO PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.12.2010 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.12.2010 15:21