ZP.34101-26/10                                                            Będzin, dnia 20.12.2010r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Dostawa prasy codziennej  i  specjalistycznej do Urzędu Miejskiego w Będzinie w roku  2011”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

Cena

1.

RUCH S.A 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23

Śląski Region Sprzedaży
ul. Goetla 9, 40-749 Katowice

 35 726,53 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

RUCH S.A 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23

Śląski Region Sprzedaży
ul. Goetla 9, 40-749 Katowice

Najniższa cena.

                                                                                                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.12.2010 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.12.2010 15:02