ZP. 34121-28/10                                                                         Będzin, dnia 27.12.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
                             do Urzędu Miejskiego w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

HiCopy Polska Sp. z o.o., ul. Lindego 7, 31-148 Kraków

  8 835,73 zł

po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych

        8 834,94 zł    

2

P.P.H.U.„WIREX BIS” Wirecki Tomasz, Słowik nr 141 26-052 Sitkówka Nowiny

   6 046,32 zł

po dokonaniu poprawy omyłek  rachunkowych

6 045,92 

3

PRINTEX K.Borkowski, K.Mirowski Sp. J.
Al. Piłsudskiego 137, 05-270 Marki

       8 835,24 zł             

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
VECTOR Sp. z o.o., ul. Bielska 29, 40-749 Katowice

          10 157,33            

5

Firma Handlowo-Usługowa „GRAWIT”
ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

   8 969,44 

po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych

8 969,04 zł

6

BIUROMARKET 2 Sp.  z o.o., ul. Adama 1
40-467 Katowice

                                                19 283,47             

7

„PARTNER W BIURZE” Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5

 41-803 Zabrze

8 559,61 zł

8

F.H.U.”BOSSY” Beata Bossy
ul. Zebrzydowicka 40, 44-217 Rybnik

Oferta wpłynęła w dniu 14.12.2010r.tj. po terminie wyznaczonym na składanie ofert


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

P.P.H.U.„WIREX BIS” Wirecki Tomasz, Słowik nr 141, 26-052 Sitkówka Nowiny

Najkorzystniejsza oferta.      

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 27.12.2010r.

                                                                                   PREZYDENT MIASTA

                                                                                    mgr Łukasz Komoniewski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:27.12.2010 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:27.12.2010 13:03