ZP. 34121-29/10                                                                  Będzin, dnia 30.12.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina  Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            32  267-91-34                 faks: 32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Kompleksowe utrzymanie czystości w Budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11

Listopada 20 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w budynku dworca PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3”

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI

OFERTY.

 

 

er oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

LADOR Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

- dla I przedmiotu zamówienia 171 776,88 zł

- dla II przedmiotu  zamówienia 42 243,12 zł

2

Konsorcjum: "J&J" ul. Długa 134, 32-300 Olkusz

-dla I przedmiotu zamówienia 117 906,36 zł

- dla II przedmiotu zamówienia 21 960,00 zł

3

Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec

 -dla I przedmiotu zamówienia 85 575,96 zł

 - dla II przedmiotu zamówienia 8 508,72 zł

4

Zakład Usługowo-Handlowy "KONTRAKT" Sp. z o.o., ul. Teatralna 9/402 41-200 Sosnowiec

 -dla I przedmiotu zamówienia 86 400,00 zł

- dla II przedmiotu zamówienia19 200,00 zł     

5

Zakład Ochrony Mienia "IMPULS" S.C. J.Dudek, B.Seweryn, ul. Kapicy 3, 41-200 Siemianowice Śląskie

- dla I przedmiotu zamówienia 76 713,84 zł

- dla II przedmiotu zamówienia 24 890,04 zł

6

Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o., ul. Kopernika 17, 42-500 Będzin

- dla I przedmiotu zamówienia 197 144,43 zł-

- dla II przedmiotu zamówienia 21 854,62 zł

 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY,KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. ,ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta.         

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 30.12.2010r.

 

 

                                                                            PREZYDENT MIASTA

                                                                              mgr Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:31.12.2010 08:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:31.12.2010 08:15