ZP.34121-27/10                                                                        Będzin, dnia 30.12.2010r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Nadzór nad robotami w Będzinie-Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew realizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie) Zamówienie nr 2004/PL/16/C/PE/001-04 A

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane pytania.

Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:31.12.2010 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:31.12.2010 08:19