ZP.34111-20/10                                                                                   Będzin, dnia 30.12.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto  Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew- odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2 2004/PL/16/C/PE/001-08

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na pytania.

TREŚĆ DOKUMENTU ZAMIESZCZONO PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:31.12.2010 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:31.12.2010 10:30