Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 400412-2010 z dnia 2010-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Będzin
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni dróg w miejscowości Będzin i obejmuje zadanie: pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno -...
Termin składania ofert: 2011-01-14


Numer ogłoszenia: 6041 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 400412 - 2010 data 08.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:05.01.2011 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.01.2011 12:52