Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie

 • zmiany treści Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. Zarządzenia nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej przymusowym zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/552/2010
 • użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 79/19 na karcie mapy 24 obręb Będzin położonej przy Piłsudskiego oraz części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 82 na karcie mapy 34 obręb Będzin położonej przy ulicy 11 Listopada z przeznaczeniem pod lokalizację 2 automatów biletowych
  Zarządzenie Nr 0151/553/2010
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/554/2010
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/555/2010
 • przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 0151/556/2010
 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej numerem geodezyjnym 119/2. karta mapy 23, obręb Będzin, o powierzchni 2534 m2, położonej w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej, na rzecz jej wieczystego użytkowania oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/557/2010
 • zmian w zarządzeniu Nr 0151/130/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Zarządzenie Nr 0151/558/2010
 • powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/559/2010
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/560/2010
 • przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 0151/561/2010
 • ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu oraz ustalenia stawek wywoławczych czynszu w pierwszych przetargach
  Zarządzenie Nr 0151/562/2010

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.01.2011 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.01.2011 10:47