ZP.34121-30/10                                                     Będzin, dnia 04.01.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto  Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej  wraz z terenami zieleni gminnych pasów dróg i opróżnianie koszy na śmieci oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Będzin”

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Jakiego rodzaju odpady (jakie kody) gromadzone sa w workach o pojemności 120l – część II zamówienia, pkt 3 tj. „Zbieranie worków wraz z odpadami w ilości 6000 sztuk o pojemności 120 litrów każdy. Adresy odbiorów worków podane będą każdorazowo telefonicznie.”? Jaka będzie minimalna ilość worków zlecona do jednorazowego odbioru?

ODPOWIEDŹ: Odpady z grupy „20”, minimalna ilość zlecanych worków może wynieść 1 szt.

PYTANIE 2: Czy wykonawca części I zamówienia będzie również odpowiedzialny za zebranie skoszonej trawy?

ODPOWIEDŹ: Nie .

PYTANIE 3: Jaka będzie minimalna powierzchnia jednorazowo zlecona do oczyszczenia – część I zamówienia, pkt 1 tj. „ Zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych w godzinach: od 7:00 do 15:00 na 100 % powierzchni”?

ODPOWIEDŹ: Minimum 100 m2 .

                                                                                           PREZYDENT MIASTA

                                                                                            mgr Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:05.01.2011 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.01.2011 15:25