SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 193 000 euro.

PRZETARG   NIEOGRANICZONY

NA  USŁUGI 

„Nadzór nad robotami w Będzinie – Inżynier Kontraktu

dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska – etap 1:

Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej „

Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie
w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.) zwaną dalej u. p.z.p.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.01.2011 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.01.2011 11:55