ZP. 34121-31/10                                                                         Będzin, dnia 14.01.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto  Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP:  625 24 30 128

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Gminy Będzin”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa , Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

59 025,24

2

Konsorcjum : Lider: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata s.c. „J.Wiltos i Wspólnicy”,
ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, Partner: Kancelaria Radców Prawnych Adversarius Grott, Herok, Wieczorek sp.p., ul. Żwirki i Wigury 14/1, 40-063 Katowice

47 280,00

3.

Konsorcjum: Lider: Adwokat Paweł Książek Kancelaria Adwokacka, ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice,Partner: Młynarczyk, Puchała Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska, ul. Kościuszki 22/1, 44-100 Katowice

  

103 320,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU
Konsorcjum : Lider: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata s.c. „J.Wiltos i Wspólnicy”,
ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, Partner: Kancelaria Radców Prawnych Adversarius Grott, Herok, Wieczorek sp.p., ul. Żwirki i Wigury 14/1, 40-063 Katowice, cena: 47 280,00 zł

Najkorzystniejsza oferta.
5.  1 Wykonawca został wykluczony.

6.  1 oferta  została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta      19 .01.2011r.

                                                                    

                                                                           PREZYDENT MIASTA

                                                                             mgr Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.01.2011 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.01.2011 15:20