Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2011 roku

Terminy

 Tematyka

 Styczeń

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2011-2014.
 2. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2011 rok.

  1.Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2011 rok:
  a)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Rady Miejskiej Będzinaw sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzinaz miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2010 roku.
  b)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife i miastem Basse – Ham w 2011 roku.

 Luty

 1. Sprawozdanie z realizacji programu gospodarki wodno-ściekowejw Będzinie.
 2. Młodzieżowa Rada Miasta Będzina – dotychczasowa działalność i perspektywy funkcjonowania.
 3. Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie opracowania długoletnich założeń do programu organizacji i rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Będzina w ramach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

 Marzec

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.

 Kwiecień

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2010 rok
  i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu.
 2. Sprawozdanie ze Związku Miast Polskich za 2010 rok.

 Maj

 1. Dzień Samorządu Terytorialnego.
 2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Będzinie (Zamek Piastowski, Pałac Mieroszewskich, Kościół św. Trójcy, inne).

 Czerwiec

 1. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego.
 2. Informacja o realizacji inwestycji w Będzinie.
 3. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz plan remontów placówek oświatowych w okresie wakacyjnym.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.01.2011 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:18.01.2011 12:06