Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Leszek Dudek – Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Dudziński
 3. Jadwiga Gubała
 4. Krzysztof Kozieł
 5. Bożena Łapaj
 6. Grażyna Staroń
 7. Waldemar Szydło

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • budżetu, finansów i mienia komunalnego,
 • strategii rozwoju miasta,
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.01.2011 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2014 12:32