Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji. powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej do 26 października 2006 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:25.06.2003 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.07.2006 15:05