Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

 1. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, I piętro, pokój nr 116-121; tel. +48 267 9 200, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 215, 191, 151, 161, 197, 155 e-mail: promocja@um.bedzin.pl
 2. Naczelnik Wydziału - pokój nr 116, I piętro, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 132 +48 267 9 132
   

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 1. W zakresie promocji:
  1) kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
  2) tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjnych, w tym: monitorowanie ich realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie określonego zadania,
  3) współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym: samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie promocji,
  4) kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
  5) organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),
  6) tworzenie bazy danych niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych,
  7) realizowanie projektów wydawniczych.
 2. Realizowanie zadań związanych z całokształtem komunikacji społecznej i PR, w tym m. in.:
  1) przygotowywanie informacji, komunikatów, serwisów informacyjnych na potrzeby mediów,
  2) zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie i gminie, rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,
  3) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, lokalnymi podmiotami i instytucjami,
  4) doskonalenie metod i narzędzi związanych z kreowaniem wizerunku Urzędu,
  5) utrzymywanie i doskonalenie współpracy z przedstawicielami mediów,
  6) wykorzystywanie technik przekazu elektronicznego, w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych i dystrybuowanie informacji),
  7) organizowanie spotkań dziennikarskich,
  8) nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kultury w Będzinie w zakresie organizacyjnym, finansowym i merytorycznym związanym z samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”,
 3. W zakresie kultury:
  1) opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja,
  2) koordynacja działalności miejskich instytucji kultury,
  3) udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury,
  4) współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe,
  5) współorganizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi,
  6) współpraca z twórcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej, 7) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród wyróżnień Miasta Będzina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  8) prowadzenie ewidencji opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie nowych kart, uaktualnianie istniejących),
  9) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
  10) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie Gminy,
  11) wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
 4. W zakresie sportu:
  1) dbałość o rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2) propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,
  3) dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,
  4) propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,
  5) współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  6) prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
  7) prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia.
 5. Nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery kultury, sportu, kultury fizycznej i turystyki z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”.
 6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2011 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.11.2018 11:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2018 11:47Dokument został odzyskany. (Michał Karoń)
26.11.2018 11:47Dokument usunięto. (Michał Karoń)
26.11.2018 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.07.2017 14:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.03.2015 15:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.03.2015 15:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.02.2015 07:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.02.2015 07:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.03.2014 08:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.06.2013 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.06.2013 10:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.06.2013 09:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.03.2013 12:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.03.2013 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 14:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 14:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 14:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 13:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 13:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 13:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 10:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 10:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 11:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 11:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2012 13:15 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
13.09.2012 11:34 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
13.09.2012 11:32 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
13.09.2012 11:26 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
14.07.2011 11:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 20:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 10:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.04.2011 08:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.03.2011 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 12:03 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)