Urząd Stanu Cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje nr 11-13, parter, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 240, +48 32 267 9 240; e-mail: usc@um.bedzin.pl
 2. Kierownik USC Urszula Domańska, pokój nr 12, parter, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 248, +48 32 267 91 30,

 3. Do zakresu rzeczowego Urzędu Stanu Cywilnego  należy w szczególności:
  1. Rejestracja zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów.
  2. Przyjmowanie oświadczeń o:
  1) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2) wstąpieniu w związek małżeński,
  3) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  4) uznaniu dziecka,
  5) nadaniu nazwiska dziecku męża matki,
  6) wyborze   nazwiska,   jakie   będą   nosić   małżonkowie  i  dzieci zrodzone z małżeństwa.
  3. Zmiana imion i nazwisk, ustalanie pisowni nazwiska i imienia.
  4. Prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie oraz konserwacja ksiąg wieczystych  stanu cywilnego.
  5. Organizowanie uroczystości związanych z setną i więcej rocznicą urodzin oraz 50-leciem, 60-leciem i 65-leciem pożycia małżeńskiego.
  6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.02.2011 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.01.2015 11:10