Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Urząd Miejski w Będzinie;
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin;
pokój nr 4 niski parter, 
tel. przez centralę: +48 032 267 70 41 do 44 wew. 249 lub 131; lub bezpośrednio: +48 032 267 9 249, +48 032 267 9 131 (tel/fax),e-mail: wzk@um.bedzin.pl


Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta (ODP)

tel. +48 032 267 70 41-44 wew. 219, +48 032 267 9 219, +48 267 9 107 (tel/fax) +48 032 267 37 16, e-mail: odp@um.bedzin.pl
pokój nr 34a parter.


kierownik BZK Mirosław Krycia
pokój 4 niski parter, tel. nr  +48 032 267 70 41 do 44 wew. 249 
oraz bezpośredni  +48 032 267 9 249

Do zakresu rzeczowego Biura w szczególności należy:

 

 1. koordynacja działalności w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej leżących w gestii Prezydenta jako szefa obrony cywilnej Gminy, realizowanych w instytucjach, u przedsiębiorców, społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy oraz kontrolowanie realizacji ustalonych zadań;

 2. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, z formacjami ochronnymi, z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej i Strażą Miejską;

 3. koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

 4. koordynowanie przygotowań obronnych miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

 5. planowanie, nakładanie, realizacja świadczeń osobistych, rzeczowych, szczególnych;

 6. przygotowanie doręczania żołnierzom rezerwy, kart powołania do służby wojskowej i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony, oraz rozplakatowania obwieszczeń, w trybie akcji kurierskiej;

 7. organizowanie szkoleń w dziedzinie obronności;

 8. koordynowanie działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej;

 9. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 10. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;

 11. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej;

 12. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 13. realizacja spraw związanych z opracowaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

 14. koordynacja zadań z zakresu powszechnej samoobrony ludności;

 15. postępowanie z pojazdami usuniętymi z drogi, pozostawionymi bez tablic, lub których stan techniczny wskazuje że nie są używane;

 16. Prowadzenie Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta zwanego „ODP”, w ramach zarządzania kryzysowego poprzez:

  a)

  współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
  i humanitarne i realizującymi monitoring środowiska,

  b)

  zapewnienie gotowości działania systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,

  c)

  alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie przepływu informacji oraz dokumentowanie prowadzonych czynności,

  d)

  realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 17. prowadzenie Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta zwanego „ODP”, ochrony fizycznej, poprzez:

  a)

  zapewnienie całodobowej ochrony budynku,

  b)

  dozorowanie i obsługa technicznych systemów alarmowych – antywłamaniowych
  i monitoringu wizyjnego budynku;

 18. wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Biura.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.02.2011 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 15:15