Stanowisko ds. Audytu

 1.  

 2.  
 3. Audytor Wewnętrzny dokonuje oceny i bada adekwatność i skuteczność systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań, a w szczególności:
  1) dokonuje oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
  2) dokonuje oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie  systemów zarządzania i kontroli,
  3) dokonuje oceny wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  4) identyfikuje i analizuje ryzyko związane z działalnością jednostki, a w szczególności ocenia efektywność zarządzania ryzykiem oraz ocenia system kontroli zarządczej,
  5) wyraża opinie na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych,
  6) dostarcza Prezydentowi, opierając się na ocenie systemu kontroli zarządczej, racjonalne zapewnienie, że jednostka działa prawidłowo,
  7) składa sprawozdania z poczynionych ustaleń oraz tam, gdzie jest to właściwe, przedstawia uwagi i wnioski dotyczące poprawy skuteczności działania jednostki
  w danym obszarze,
  8) przedstawia Prezydentowi:
  a) sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku,
  b) plan audytu na rok następny, do końca grudnia każdego roku.
  Audytor Wewnętrzny wspiera Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań, przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy przede wszystkim adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Szczegółowo realizację czynności audytowych określają procedury wewnętrzne.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. Audytu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.02.2011 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:03.04.2017 12:52