Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.6.2011                                                            Będzin, dnia   11.02.2011r.

  

  INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa materiałów biurowych”


3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

  Biuro-LAND , ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

3 681,64 zł

2

PHU VECTOR Spółka z o.o., ul. Bielska 29, 40-749 Katowice,

4 481,28 zł

3.

BIURO-plus  AS office, ul. Wolności 110A, 42-500 Będzin

3 803,12 zł
Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych 
3 754,94 zł

 


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU
Biuro-LAND , ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.
5. Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie  została odrzucona.
7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  11.02.2011r.

                                                                                                     PREZYDENT MIASTA

                                                                                                       Łukasz Komoniewski       


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2011 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż