Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Na podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

 ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I.ORGANIZATOR PRZETARGU zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM:

Miasto Będzin reprezentowane przez

                                               Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

            NIP:   276257446  REGON: 625-24-30-128

Adres do korespondencji: 
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 pok.117

tel./ fax. 32 267-91-34  

wim@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - Wynajem sali na potrzeby spotkań z pracodawcami dla projektu „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


Treść dokumentu zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2011 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż