ZP.271.5.2011                                                                                                                                                                                        Będzin, dnia 21.02.2011r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 7

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

 

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie wykonawczym
– branża: sieć kanalizacji deszczowej w pkt 8 Zestawienie materiałów poz.20 otrzymuje nowe brzmienie:

 

Separator lamelowy o przepływie nominalnym 100dm3/s, z osadnikiem min. 15 000dm3 i by-passem pozwalającym na maksymalny przepływ hydrauliczny > 1000dm#/s – 2 szt.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.02.2011 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.04.2011 19:48