BZP.271.2.2011                                                                             Będzin, dnia  28.02.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Broniewskiego 12 w Będzinie wraz z opieką podczas przewozu w okresie 1.III-24.VI.2011r.”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Firma Usługowo-Marketingowa „BOG-MARK” Iwona Migocka, ul. Rewolucjonistów 12/33,
42-500 Będzin

Cena brutto za  48 dni: 3 576,96 zł

2.

Usługi Transportowe Przewóz Osób Mini-Bus,
ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Cena brutto za  48 dni: 2 880,00 zł

3.

Przewozy Pasażerskie RED-BUS Perczak Bodo,
ul. Kierocińskiej 29/40, 41-209 Sosnowiec

Cena brutto za  48 dni: 4 320,00 zł4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Usługi Transportowe Przewóz Osób Mini-Bus, ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie została odrzucona.
7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 28.02.2011r.

                                         PREZYDENT MIASTA  

                                          Łukasz Komoniewski        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:28.02.2011 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.02.2011 13:36