BZP.271.17.2011                                                                           Będzin, dnia 16.03.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

Telefon 032 267-91-34 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dowóz uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Będzinie z ul. Rzecznej przez

Odkrywkową na ul. Jedności 38 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek

wychowawczych do których zostały skierowane w okresie IX 2010-VIII 2011 „


3.NAZWY FIRM, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

`


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

2

Firma Usługowo-Marketingowa „BOG-MARK” Iwona Migocka, ul.Rewolucjonistów 12/33,
42-500 Będzin


Cena brutto za 64 dni: 4078,08 zł


1

Usługi Transportowe Przewóz Osób Mini-Bus,
ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin


Cena brutto za 64 dni: 2 880,00 zł


3

Przewozy Pasażerskie RED-BUS Perczak Bodo,
ul. Kierocińskiej 29/40, 41-209 SosnowiecCena brutto za 64 dni: 3456,00 zł


 

 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Usługi Transportowe Przewóz Osób Mini-Bus, ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie została odrzucona.
7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 16.03.2011r.Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Józef Pilch

WICEPREZYDENT MIASTA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:16.03.2011 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:16.03.2011 09:55