ZP.271.10.2011                                                                     Będzin, dnia 23.03.2011r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

Telefon 032 267-91-34 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych, papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Będzinie ”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Biuro-LAND Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno


39 378,76 zł


2.

Firma Handlowa „INTERPAPIER” Irena Mularska, ul. Sączewskiego 13, 42-500 Będzin


62 169,75 zł 

 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro-LAND Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie została odrzucona.
7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta - 23.03.2011r. 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.03.2011 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:23.03.2011 12:30